- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 904 thủ tục hành chính.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Quảng Nam
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Nam
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Quảng Nam
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Nam
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế - Quảng Nam
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Nam
Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Quảng Nam
Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam
Cấp giấy chứng nhận Thuyết minh viên - Quảng Nam
Cấp giấy chứng nhận hướng dẫn viên, trọng tài - Quảng Nam
Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn kinh doanh phục vụ khách du lịch - Quảng Nam
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn kinh doanh phục vụ khách du lịch - Quảng Nam
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Quảng Bình
Đề nghị Tổng cục Du lịch đổi cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Quảng Bình

Menu