- Trang 14

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong tổng số 904 thủ tục hành chính.

Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa - Hà Nội
Đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế - Hà Nội
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Hà Nội
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Nam Định
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch - Nam Định
Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Nam Định
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Nam Định
Cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Nam Định
Đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Nam Định
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy - Quảng Ngãi
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Quảng Ngãi
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Ngãi
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre
Cấp lại Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

Menu