- Trang 2

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 337 thủ tục hành chính.

Thống nhất chủ trương xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (trạm BTS) - Quảng Nam
Đăng ký cung cấp, kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet - Quảng Bình
Kiểm tra, xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 - Phú Yên
Tiếp nhận, thẩm định cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyết điện - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử Internet - Quảng Bình
Thẩm định khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông công ích - Phú Thọ
Thẩm định cấp Giấy phép cung cấp thông tin thiết lập trang tin điện tử trên Internet - Phú Thọ
Thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) - Phú Thọ
Thủ tục thỏa thuận vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) - Ninh Thuận
Thẩm định vị trí xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) - Hà Nam
Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh - Hà Nam
Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép mở rộng-nâng cấp mạng và dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh - Hà Nam
Thẩm định các dự án bưu chính viễn thông thuộc nguồn vốn Nhà nước - Hà Nam
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình bưu chính, viễn thông - Hà Nam
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án về lĩnh vực bưu chính, viễn thông - Hà Nam
Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh - Hà Nam
Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép mở rộng-nâng cấp mạng và dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh - Hà Nam
Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet - Hà Giang
Xác nhận hồ sơ xin cấp phép kinh doanh Internet - Hải Dương
Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B & C lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông - TP Hồ Chí Minh

Menu