- Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 337 thủ tục hành chính.

Công bố doanh nghiệp nắm giữ các phương tiện thiết yếu - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Sóc Trăng
Cấp phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Sóc Trăng
Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng - Kon Tum
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Kon Tum
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Kon Tum
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Kon Tum
Cấp phép giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông) - Kon Tum
Thẩm định và đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông) - Kon Tum
Chỉ định Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng - Bộ Thông tin và Truyền thông
Đăng ký phát lại chương trình phát thanh, phát lại chương trình truyền hình của địa phương cho tổ chức không phải là cơ quan báo chí - Kon Tum
Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình - Kon Tum
Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông
Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với Các mạng dùng riêng - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - Bắc Giang
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối đài tầu biển - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài tàu sông - Bộ Thông tin và Truyền thông
Báo cáo tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet - Bộ Thông tin và Truyền thông

Menu