- Trang 6

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 259 thủ tục hành chính.

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Cần Thơ
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Cần Thơ
Cấp Giấy phép bưu chính - Cần Thơ
Cấp giấy phép bưu chính - Cần Thơ
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh) - Nghệ An
Xác nhận thông báo hoạt động dịch vụ kinh doanh chuyển phát trong nội tỉnh - Ninh Bình
Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong nội tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong nội tỉnh - Ninh Bình
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh) - Nghệ An
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Tiền Giang
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Cà Mau
Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Bến Tre
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Tuyên Quang
Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư - Tuyên Quang
Cấp lại Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Điện Biên
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Điện Biên
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Điện Biên
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính - Điện Biên
Cấp Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh - Điện Biên

Menu