thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng - Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 4.297 thủ tục hành chính.

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3 và A4 - Đồng Tháp
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 - Đồng Tháp
Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải quản lý - Đồng Tháp
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp - Đồng Tháp
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu - Đồng Tháp
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Đồng Tháp
Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô - Vĩnh Long
Chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác - Hà Nam
Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác - Hà Nam
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Quảng Trị
Đăng ký biểu trưng logo xe taxi - Quảng Trị
Cấp phù hiệu “Xe nội bộ” - Quảng Trị
Đăng ký khai thác và điều chỉnh tăng tần suất chạy xe - Quảng Trị
Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào - Quảng Trị
Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Hà Nam
Đăng ký khai thác, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Hà Nam
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất - Quảng Ngãi
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải quản lý - Quảng Ngãi

Menu