thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng - Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 4.297 thủ tục hành chính.

Cấp phù hiệu chạy xe - Đồng Tháp
Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện phi thương mại (trừ phương tiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội) - Đồng Tháp
Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải) - Đồng Tháp
Cấp Giấy phép xe tập lái - Đồng Tháp
Cấp phép thi công công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) - Bắc Giang
Đăng ký khai thác vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên 1.000 km - An Giang
Di chuyển đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi - Nam Định
Cấp phù hiệu “Xe taxi” - Thái Nguyên
Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Thái Nguyên
Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20% - Thái Nguyên
Cấp Giấy sang tên di chuyển quản lý xe máy chuyên dùng - Thái Nguyên
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu - Thái Nguyên
Cấp lại biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Vĩnh Long
Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20% - Bộ Giao thông vận tải
Đấu nối tạm có thời hạn vào đường đang khai thác - Vĩnh Long
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác - Vĩnh Long
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh - Vĩnh Long
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường do tỉnh quản lý - Vĩnh Long
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Vĩnh Long

Menu

Page loaded in 1.98 seconds!