- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 925 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép xây dựng, xây dựng tạm đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu chưa có trong quy hoạch xây dựng - Quảng Bình
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án nhóm A đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Giới thiệu địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trước ngày 01/7/2006 không đăng ký lại) - Phú Yên
Đầu tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp - Phú Yên
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Phú Yên
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp, có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện thẩm tra đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp và thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư - Phú Yên
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Hà Nam
Đăng ký hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Hà Nam
Thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Hà Nam
Cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá - Hải Dương
Cấp Giấy phép kinh doanh trong trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Hải Dương
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp - Hải Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn từ dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Hải Dương
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Hải Dương

Menu