- Trang 3

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 727 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn - Quảng Ninh
Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn - Quảng Ngãi
Thủ tục cấp Giâý phép thực hiện quảng cáo ngoài trời đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xây dựng trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên (trường hợp phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng) - Quảng Ngãi
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông thường trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên (trường hợp phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng) - Quảng Ngãi
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp trên phương tiện là bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ dưới 10m2 đến dưới 40m2 - Quảng Ngãi
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường trên phương tiện là bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích lớn từ dưới 10m2 đến dưới 40m2 - Quảng Ngãi
Thẩm định Hồ sơ thỏa thuận lắp đặt bảng hiệu quảng cáo của tổ chức - Quảng Nam
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (đối với trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Y tế) - Quảng Nam
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm) - Phú Yên
Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô - Phú Thọ
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo về trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị Y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị Y tế nhập khẩu; thiết bị Y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh) - Phú Thọ
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo về trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị Y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị Y tế nhập khẩu; thiết bị Y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh) - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng) - Phú Thọ
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo mỹ phẩm) - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;Thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận) - Phú Thọ
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng) - Phú Thọ
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Đối với quảng cáo mỹ phẩm) - Phú Thọ
Cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ; Thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận) - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong trong lĩnh vực Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư Bảo vệ thực vật) - Phú Thọ

Menu