thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Giao thông - Vận tải - Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 371 thủ tục hành chính.

Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú - Thanh Hóa
Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú - Kon Tum
Đăng ký tạm trú đối với hộ gia đình (tổ chức) - Kon Tum
Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với cá nhân - Kon Tum
Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (Đã cắt chuyển khẩu hoặc bị xóa tên trong sổ hộ khẩu) - Kon Tum
Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (vẩn còn hộ khẩu thường trú ở địa phương) - Kon Tum
Đăng ký thường trú - Kon Tum
Thay đổi nơi đăng ký thường trú - Kon Tum
Lưu trú và tiếp nhận thông báo lưu trú - Thừa Thiên Huế
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú - Kon Tum
Đăng ký tạm trú - Quảng Ninh
Khai báo tạm vắng - Kon Tum
Xác nhận thường trú tại địa phương - Khánh Hòa
Sửa đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam - Yên Bái
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã - Tây Ninh
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã - Tây Ninh
Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh - Yên Bái
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại Công an cấp tỉnh - Yên Bái
Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh - Yên Bái
Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú - Thừa Thiên Huế

Menu