Thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-016590-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài Chính, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Thời gian nhận và giải quyết hỗ trợ từ ngày 01/02 - 30/8 hàng năm (không truy lĩnh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng Chính sách - Ban Dân tộc
Bước 2: Cán bộ hướng dẫn sinh viên dân tộc thiểu số đã thi đậu và đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoàn thành thủ tục và nhận giấy biên nhận hồ sơ
Bước 3: Ban Dân tộc tổng hợp danh sách và căn cứ theo hồ sơ hợp lệ, cấp phát tiền hỗ trợ cho sinh viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Chưa được sự hỗ trợ nào khác của tỉnh
Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước
Là sinh viên chính thức, hệ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp/nghề chính quy tập trung đang học trong thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không thuộc các đối tượng sau:
+ Sinh viên hệ cử tuyển
+ Sinh viên hệ dự bị đại học
+ Sinh viên đang hưởng lương, phụ cấp do ngân sách nhà nước chi trả
+ Sinh viên hệ quân nhân đang học tại các trường quân đội (hệ quân nhân, hệ dân sự) và công an (hệ tạm tuyển, hệ sĩ quan nghiệp vụ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Bản chính Giấy xác nhận của nhà trường xác nhận sinh viên đang học tại trường hàng năm (ghi rõ năm học, thời gian khóa học)
Bản phô tô hộ khẩu
Đối với sinh viên được hỗ trợ kinh phí viết luận văn tốt nghiệp ra trường nộp các giấy tờ sau:
+ Quyết định/giấy xác nhận đồng ý cho sinh viên viết luận văn của nhà trường
+ Bảng kết quả học tập cuối khóa, giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp
Đối với sinh viên đạt thành tích học tập tốt, đạt học sinh giỏi cả năm học trở lên hoặc có hoạt động nổi bật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng nộp bản sao: Quyết định, giấy khen hoặc bảng điểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh - Bình Phước

Menu

Page loaded in 2.61 seconds!