Thủ tục đăng ký quyền tác giả, tác phẩm


Câu hỏi: Mã số câu hỏi: SHTT87

Công ty chúng tôi đang độc lập triển khai nghiên cứu một dự án đầu tư xây dựng, do quy mô rất lớn của dự án nên thời gian nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực do đó việc đăng ký làm chủ đầu tư đối với cơ quan có thẩm quyền chưa thể thực hiện ngay được. Tuy nhiên để tránh trường hợp các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khác có thể sử dụng những tài liệu, số liệu và ý tưởng nghiên cứu của chúng tôi thì xin hỏi chúng tôi có thể đăng ký quyền SHTT hoặc quyền bảo hộ tác phẩm (Nội dung hồ sơ nghiên cứu của dự án) được không? Thủ tục đăng ký như thế nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

 Bạn có thể đăng ký bảo hộ cho hồ sơ nghiên cứu dự án, bản vẽ kiến trúc của dự án, dự án xây dựng.Các hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký quyền tác giả bao gồm:

A. Trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm:

Tài liệu cần thiết:

- Giấy ủy quyền cho người nộp đơn đăng ký quyền tác giả (nếu tác giả không nộp trực tiếp): 01 bản

- Bản sao giấy CMND của tác giả: 02 bản.

- Tác phẩm cần đăng ký: 03 bản

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

- Bản thuyết minh, giải trình,… tác phẩm cần đăng ký (nếu có)   

B. Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm (thông thường tác giả là cá nhân, chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức nơi cá nhân công tác):

Tài liệu cần thiết:

- Giấy ủy quyền cho người nộp đơn đăng ký quyền tác giả (nếu không nộp trực tiếp): 01 bản

- Giấy xác nhận quyền sở hữu tác phẩm : 02 bản

- Hợp đồng giao việc : 02 bản

- Bản sao giấy CMND của tác giả: 02 bản

- Bản sao có chứng thực Giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm: 02 bản

- Tác phẩm cần đăng ký: 03 bản

           Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

- Bản thuyết minh, giải trình,… tác phẩm cần đăng ký

Hồ sơ bạn có thể nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội hoặc Đại diện phía nam số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 T.P HCM.

Gửi câu hỏi của bạnMenu

Page loaded in 0.05 seconds!