Thủ tục hành chính: Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS372
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh (số 66, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).
- Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và phiếu hẹn.
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Bưu chính Viễn thông để kiểm tra, tham mưu giải quyết.
Bước 3: Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản chuyển trả giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định.

Thủ tục hành chính liên quan Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - Hà Tĩnh

Menu

Page loaded in 2 seconds!