Thủ tục hành chính: Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-176899-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Trong quá trình lập dự án tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang đến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Giải quyết TTHC: - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đề nghị thỏa thuận để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn thực hiện việc thỏa thuận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Đề nghị thỏa thuận thành lập (hoặc cải tạo, nâng cấp) đường ngang theo mẫu
Bản vẽ sơ họa mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng (hoặc cải tạo, nâng cấp) đường ngang
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị thỏa thuận thành lập (hoặc cải tạo, nâng cấp) đường ngang
Tải về
1. Thông tư 33/2012/TT-BGTVT quy định về đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Thủ tục hành chính liên quan Thỏa thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Menu