Thủ tục hành chính: Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS349
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Nhà đầu tư xem thủ tục hành chính có nhu cầu thực hiện được đăng trên Website: http://banqlkkt.camau.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (địa chỉ số 84, đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ
Bước 2. Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau theo thời gian quy định trên. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra thành phần, tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại đúng theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận
Bước 3. Trả kết quả: Theo thời gian trong biên nhận, Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Trường hợp 1: Dự án chưa triển khai thực hiện theo tiến độ đăng ký
a) Nếu Chủ đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư(bản chính)
- Báo cáo của Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về việc ra Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm các nội dung: Dự án, tình hình triển khai dự án và lý do ra Quyết định), kèm theo trích lục lý lịch hồ sơ dự án đầu tư: Dự án đầu tư; Giấy Chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê lại đất với Công ty đầu tư hạ tầng hoặc Quyết định giao đất, Quyết định phê duyệt phương án đền bù GPMB của UBND tỉnh và Biên bản bàn giao đất
b) Nếu Chủ đầu tư không tự nguyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư gồm:
- Báo cáo của Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau xử lý như mục (1)
- Các văn bản liên quan đến quá trình triển khai dự án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
- Các văn bản cam kết của Chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
- Cục Thuế tỉnh về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
- Các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền có liên quan
- Văn bản thoả thuận của Công ty đầu tư hạ tầng về thanh toán tiền sử dụng cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê lại đất
Trường hợp 2: Dự án triển khai xây dựng nhưng tiến độ chậm so với tiến độ đăng ký; dự án hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động theo tiến độ đăng ký; dự án đã đi vào hoạt động nhưng ngừng hoạt động kéo dài
a) Nếu Chủ đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án của Chủ đầu tư
- Báo cáo của Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (1 – trường hợp 1)
- Các giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản gắn liền với đất (Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất...). Chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến quyền lợi của Chủ đầu tư trước khi nhận Quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Nếu Chủ đầu tư không cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan, mọi sự thiệt thòi đến quyền lợi thì Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm
b) Nếu Chủ đầu tư không tự nguyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau sẽ thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án gồm:
- Báo cáo của Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (1 – trường hợp 1)
- Các văn bản liên quan đến quá trình triển khai dự án được cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
- Các văn bản cam kết của Chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
- Cục Thuế tỉnh về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
- Các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền có liên quan
- Các giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản gắn liền với đất xử lý như mục (1 – trường hợp 2)
- Văn bản thoả thuận của Công ty đầu tư hạ tầng về thanh toán tiền sử dụng cơ sở hạ tầng theo Hợp đồng thuê lại đất
Trường hợp 3: Theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật
Hồ sơ gồm:
- Bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật
- Báo cáo của Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau về việc ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án xử lý như mục (1- trường hợp 1)
- Xây dựng văn bản trình Lãnh đạo ban ra Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Thủ tục hành chính liên quan Thanh lý dự án đầu tư - Cà Mau

Menu