Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-059384-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công nghiệp nặng, Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định Thiết kế cơ sở không quá 15 ngày làm việc dối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp)
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc.
Bước 2: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).
- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả
- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí(nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí thuộc Văn phòng Sở Công Thương
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả và trao kết quả cho người nhận
- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Sở Công thương tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, ngoại trừ thiết kế cơ sở của các dự án sau đây:
+ Các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A
+ Các dự án nhóm B, C do các Bộ, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư
+ Các dự án nhóm B, C xây dựng theo tuyến qua nhiều Tỉnh
+ Các dự án công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 1 và 2 kèm theo Thông tư số 03/2007/TT-BCN)
Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề)
Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc đăng ký đầu tư (nếu có)
Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nuớc, Giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài lệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế
Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về vị trí , quy mô khai thác, chế biến khoáng sản rắn
Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ (trọn bộ, số lượng hồ sơ ít nhất 03 bộ)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn
Tải về
1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành
Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác mỏ ...hầm lò
Tải về
1. Thông tư 03/2007/TT-BCN hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn do Bộ Công Nghiệp ban hành
Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác mỏ lộ thiên
Tải về
1. Thông tư 03/2007/TT-BCN hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn do Bộ Công Nghiệp ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Xem file đính kèm 1. Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn - Đồng Tháp

Menu

Page loaded in 2 seconds!