Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS169
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp (Phòng Bưu chính - Viễn thông).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp hoặc chuyển qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính được sửa đổi, bổ sung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và đến nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ: Số 12, đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần vào giờ hành chính (sáng: 7h00 đến 11h30, chiều: 13h30 đến 17h00).
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho doanh nghiệp, tổ chức đến nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức làm lại theo đúng quy định.
Bước 3: Trả hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu hẹn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông; nếu doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu trả kết quả tại trụ sở của doanh nghiệp, tổ chức thì phải chi trả cước phí bưu chính theo quy định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Thủ tục hành chính liên quan Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Menu