Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-166695-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ thẩm định do Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Phòng Tài chính - kế họach quận, huyện 15 ngày; Ủy ban nhân dân quận, huyện 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện.Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (ngày lễ nghỉ):
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Tờ trình của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chủ đầu tư
Phương án chi tiết đã thông qua Hội đồng và đã hoàn chỉnh theo góp ý của Hội đồng
Quyết định phê duyệt phương án tổng thể của cấp thẩm quyền
Biên bản họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Bảng tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ khi bắt đầu cho đến kỳ này (đối với trường hợp phương án chia thành nhiều đợt, hoặc trường hợp phát sinh, bổ sung...)
Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân và kết quả giải quyết thắc mắc khiến nại của dân
Biên bản về việc niêm yết phương án
Quyết định thu hồi đất từng hộ
Các văn bản khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ

Menu

Page loaded in 1.74 seconds!