Thủ tục hành chính: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-086983-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, mẫu số 01/TTĐB
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Thủ tục hành chính liên quan Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hoá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước - Gia Lai

Menu

Page loaded in 2.58 seconds!