Thủ tục hành chính: Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-BS10
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình DTTS nghèo chưa có đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất đăng ký nhu cầu được hưởng chính sách tại ấp, khu vực
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tổ chức bình xét đối tượng thụ hưởng tại cơ sở ấp, khu vực
Bước 3: Ủy ban nhân dân xã lập danh sách hộ nghèo sau khi đã bình xét (kèm theo biên bản bình xét) trình UBND huyện xem xét phê duyệt
Bước 4: Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đối tượng và nhu cầu thụ hưởng chính sách của từng hộ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Hộ dân tộc thiểu số nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành của Chính phủ (kể cả hộ chỉ có vợ hoặ chồng là người dân tộc thiểu số) thường trú tại tỉnh Hậu Giang từ 1 năm trở lên, do Ủy ban nhân dân xã quản lý tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007
Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được xác định theo tiêu chí hiện hành do Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý tại thời điểm ngày 31/12/2007, nhưng chưa có đất hoặc chưa đủ đất sản xuất theo mức quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ; chưa có đất ở, đời sống khó khăn nhưng chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất; lao động trong độ tuổi cần vốn để học nghề, chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, cần vốn để sản xuất, kinh doanh thêm ngành nghề trong nông thôn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Danh sách hộ gia đình đăng ký nhu cầu được hưởng chính sách
Biên bản bình xét tại ấp, khu vực
UBND xã rà soát lập danh sách hộ DTTS nghèo (nêu rõ nhu cầu thụ hưởng của từng hộ), xem xét trình UBND huyện
UBND huyện xem xét, phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai và cam kết thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất và giải quyết việc làm theo Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang

Menu

Page loaded in 2.09 seconds!