Thủ tục hành chính: Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-068617-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung
Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Đơn khiếu nại
Các hồ sơ, giấy tờ liên quan
Biên bản hoà giải cấp cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực môi trường - Thái Bình

Menu

Page loaded in 1.95 seconds!