Thủ tục hành chính: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-114501-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Lần đầu không quá 45 ngày hoặc nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính (nếu thuộc thẩm quyền); Hoặc Phiếu hướng dẫn đơn khiếu nại nếu không thẩm quyền; hoặc Phiếu chuyển đơn tố cáo nếu không thuộc thẩm quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhận, tổ chức có yêu cầu khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chuẩn bị đơn và các hồ sơ, các tài liệu liên quan đến sự việc theo quy định
Bước 2: Gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt).
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
- Hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30phút, chiều từ 13giờ đến 16giờ 30 phút, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P9, TP Đà Lạt): Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, trao kết quả cho người đến nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận hoặc Văn thư gửi trả kết quả qua đường bưu điện,có xác nhận của bưu điện.
Thời gian nhận kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30phút, chiều từ 13 giờ đến 16giờ 30phút, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Đơn khiếu nại, tố cáo có chữ ký, họ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đứng đơn (theo mẫu)
Hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung đơn khiếu nại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Lâm Đồng

Menu

Page loaded in 2.04 seconds!