Thủ tục hành chính: Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-121815-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương: 03 ngày; Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương: 06 ngày; Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Văn phòng Sở Ngoại vụ (số 547 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Cá nhân đến Văn phòng Sở Ngoại vụ nộp đầy đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, người làm hộ chiếu trực tiếp đến nhận hộ chiếu và quyết định cử đi công tác nước ngoài (hoặc có giấy ủy quyền, giấy giới thiệu). Trường hợp không đủ điều kiện cấp hộ chiếu sẽ được trả lời bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Công văn đề nghị của đơn vị gửi Sở Ngoại vụ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, ghi rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch, hệ số lương, nước đến, ngày đi, ngày về, kinh phí, mục đích chuyến đi
Thư mời hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử đi nước ngoài
Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm 3 Mục III Thông tư 02/2008/TT-BNG
Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao (theo mẫu) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý
Hộ chiếu cũ (đối với trường hợp hư hỏng)
03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ vành tai, áo màu sẫm, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm; trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai, đóng dấu giáp lai, 02 ảnh đính kèm
Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Menu

Page loaded in 2.24 seconds!