Thủ tục hành chính: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-070900-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ hướng dẫn viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến một trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng 7 giờ -11 giờ, buổi chiều 13 giờ – 17 giờ

Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp)

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp phép theo thời gian quy định
Bước 4: Trình lãnh đạo xem xét ra quyết định cấp lại thẻ cho Hướng dẫn viên và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch đăng ký in thẻ
Bước 5: Đến hẹn đơn vị, cá nhân mang phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp) đến nhận thẻ tại bộ phận 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre và đóng lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Ba mươi (30) ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre

Đơn đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch. Theo Mẫu 31 ban hành kèm Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thay thế (Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL)
Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ
Lưu Ý: Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (Khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch
Tải về

Menu