Thủ tục hành chính: Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-100138-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội quận – huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Do Bảo hiểm Xã hội quận – huyện quy định theo từng giai đoạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cán bộ chuyên trách Xóa đói giảm nghèo phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú, KT3, tạm trú (từ 12 tháng trở lên)
Thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện cũ (nếu có)
Chứng minh nhân dân người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện 320.000đ/người/năm. (01 hộ với 03 người trở lên cùng đăng ký mua, thì người thứ 03 được giảm 10% và người thứ 04 trở về sau giảm được giảm 20%/người)

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện - TP Hồ Chí Minh

Menu