Thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-131303-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu cung cấp thông tin
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hộ gia đình, cá nhân: Hộ gia đình, cá nhân muốn xin cung cấp thông tin nộp phiếu yêu cầu tại Bộ phận một cửa - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, thời gian từ 7h đến 11h30 sáng; 1h30 đến 5h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đối với cơ quan Nhà nước: Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, giải quyết và trả kết quả: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tiến nhận hồ sơ, thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định sau: Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu; Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị; Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc hợp đồng cung cấp thông tin
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định 200000 đồng/trường hợp 1. Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Thủ tục hành chính liên quan Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông

Menu

Page loaded in 1.86 seconds!