Thủ tục hành chính: Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-148957-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y tế, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn người nộp bổ sung theo quy định
Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ: nếu đảm bảo đủ điều kiện, Giám đốc Sở Y tế cấp Thẻ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Sở Y tế thông báo bằng văn bản gửi cho cá nhân được biết
Bước 4: Nhận cấp Thẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc
Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ
Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu
Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Menu