Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-105791-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh; Đơn vị có hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị đang công tác, trực thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác.
Trường hợp thân nhân có nhiều hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ tại ngũ (kể cả trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân) thì trách nhiệm kê khai, mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân do hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ trước thực hiện. Khi hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ trước không thuộc đối tượng áp dụng (quy định tại khoản 1, điều 2, mục I Thông tư số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009) thì việc kê khai, mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế bổ sung cho thân nhân do hạ sỹ quan, chiến sỹ nhập ngũ sau thực hiện
Bước 3: Nhận thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân tại đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân gồm: bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng.
Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
Thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ được mua, cấp một lần tương ứng với thời gian tại ngũ của hạ sỹ quan, chiến sỹ (tối đa 36 tháng)
Trường hợp hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ; trở thành học viên các trường Công an nhân dân; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc bị trả về địa phương thì đơn vị quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ (từ cấp Trung đoàn và tương đương trở xuống) có trách nhiệm thu hồi thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng của thân nhân và gửi về đơn vị, địa phương nơi đã mua thẻ Bảo hiểm y tế để thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ hiện đang sử dụng thẻ để điều trị bệnh tại các cơ sở y tế thì tiếp tục được bảo lưu thực hiện cho hết đợt điều trị

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (theo mẫu số 01/TK-BHYTTN)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu số 01/TK-BHYTTN)
Tải về
1. Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn Nghị định 54/2008/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Menu