Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS120
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng) chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối theo quy định của pháp luật.
Bước 2:: Tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 – Đường Mê Linh - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, Tết và thứ Bảy, Chủ nhật).
Bước 3:: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đúng quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả cho người nộp;
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng) hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4:: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5:: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu.
Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của chủ đầu tư);
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Thủ tục hành chính liên quan Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Menu