Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-BS53
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị
Bước 3: Công chức chuyên môn phòng quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Không có

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công của chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công
Văn bản cam kết về việc tháo dỡ và di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không yêu cầu bồi thường thiệt hại và chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan
Sơ đồ vị trí, mặt bằng thi công
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Không có

Menu