Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS354
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UỦy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã nơi trẻ em cư trú
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đúng thẩm quyền thì xem xét giải quyết
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
+ Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất (Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Hà Nam

Menu