Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247148-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh (số 71, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 2: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Y kiểm tra hồ sơ thẩm định đã cấp giấy phép hoạt động trước đó lưu tại Sở Y tế hoặc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có), trình Giám đốc Sở ký cấp lại giấy phép hoạt động.
Trường hợp không cấp lại giấy phép hoạt động, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu lý do.
Bước 3: Trả giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi đến hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
1. Thiết bị, phương tiện vận chuyển y tế:
a) Có đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh;
b) Có đủ phương tiện vận chuyển bảo đảm vệ sinh môi trường khi chuyển người bệnh.
2. Nhân sự:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề;
- Có giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu;
- Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.
b) Người hành nghề dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.
3. Có hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không nếu cơ sở đăng ký vận chuyển người bệnh ra nước ngoài.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
Cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (theo mẫu Phụ lục 18);
Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi
Tải về
1. Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh + Phí thẩm định hồ sơ: 1.500.000 đồng/lần thẩm định;+ Phí cấp giấy phép hoạt động: 350.000 đồng/giấy phép. 1. Thông tư 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức + Phí thẩm định hồ sơ: 4.300.000 đồng/lần thẩm định;+ Phí cấp giấy phép hoạt động: 350.000 đồng/giấy phép. 1. Thông tư 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh - Hà Tĩnh
2. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Hà Tĩnh
3. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh
4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam (áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề vì người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; hoặc có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; hoặc không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp; hoặc không đủ sức khỏe để hành nghề; hoặc người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) - Hà Tĩnh
5. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Hà Tĩnh
6. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa - Hà Tĩnh
7. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền - Hà Tĩnh
8. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Hà Tĩnh
9. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm - Hà Tĩnh
10. Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm - Hà Tĩnh
11. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Hà Tĩnh
12. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh
13. Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền - Hà Tĩnh

Menu

Page loaded in 2.13 seconds!