Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS234
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh).
- Hồ sơ chuyển qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
Bước 2: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp giấy phép để hoạt động về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
Bước 3: Nhận kết quả: Doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi về việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất
Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo
Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp
Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hòa Bình

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Hiện nay chưa thu loại lệ phí này vì chưa có mức thu cụ thể. Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành các thủ tục để trình Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định về mức lệ phí này.

Menu