Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-040822-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày giải quyết, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để bổ sung
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Bảng giá dịch vụ
Bảng cam kết thực hiện đúng giá
Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của cơ quan Công an cấp phường nơi cơ sở đó mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện. Nêu rõ:
+ Tên cơ sở;
+ Địa điểm;
+ Thời gian hành nghề;
+ Phạm vi hành nghề.
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Bản kê tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Menu