Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-104112-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “ Một cửa” - Sở Y tế Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ( nếu hợp lệ )viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả
Bước 4: Lấy kết quả tại Một cửa theo thời gian ghi trên giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền loại hình Phòng Chẩn trị (Đơn tự viết, có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nếu là cán bộ, công chức làm ngoài giờ)
Bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn
Giấy khám sức khoẻ (Bản chính)
02 ảnh chân dung 4 x 6
Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất) - Quảng Ninh

Menu