Thủ tục hành chính: Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-115651-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Yên Bái thẩm định hồ sơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Lao động thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị hồ sơ hoặc có thể đến phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công thương tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn phòng Sở Công Thương Yên Bái (887, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Công chức phòng Kỹ thuật an toàn môi trường tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ theo quy định
Bước 3: - Nhận Giấy phép tại phòng Kỹ thuật an toàn môi trường
- Nộp tiền lệ phí và nhận biên lai tại bộ phận kế toán Văn phòng Sở Công Thương Yên Bái

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

* Đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị
+ Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có sự thay đổi đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN
+ Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp mới theo đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp
+ Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN trong trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô hoặc điều kiện sử dụng.”
* Đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký. Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN nộp đơn dạng bản in hoặc dạng điện tử theo quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 (mẫu 1a)
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật
+ Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
+ Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các doanh nghiệp hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với các hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178:2004 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng TCVN 5308:91 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan
+ Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư số 23/2009/TT-BCT;
Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép
+ Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có); kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản thoả mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN;
Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện VLNCN thoả mãn các yêu cầu nêu trên hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn
+ Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
1. Thông tư 26/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Menu