Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-090730-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép trữ, chứa, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có nhu cầu vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong địa bàn hoặc đi qua tỉnh phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Kạn:
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Đến nhận Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Kạn
* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký
Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải
Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, biển số phương tiện, tuyến đường đi, thời gian và số lượng vật liệu nổ công nghiệp cần vận chuyển
Lý lịch của người áp tải và người điều khiển phương tiện hay giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị hoặc của Công an xã, phường, thị trấn về lý lịch, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Người áp tải và điều khiển phương tiện là người đã được huấn luyện về an toàn lao động, tập huấn nghiệp vụ PCCC, vệ sinh lao động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đã được cấp chứng chỉ an toàn, giấy chứng nhận PCCC theo quy định
Báo cáo vật liệu nổ công nghiệp tồn kho tại thời điểm xin vận chuyển (trừ trường hợp xin vận chuyển lần đầu). Nếu kho vật liệu nổ công nghiệp ở ngoài địa bàn tỉnh Bắc Kạn có thêm giấy xác nhận tình trạng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công an ở địa phương có thẩm quyền
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc giấy xác nhận vị trí sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực)
Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng
Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn PCCC phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (trừ trường hợp phương tiện chuyên dùng vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đã được kiểm tra và cấp giấy theo thời hạn, giấy cam đoan bảo đảm điều kiện an toàn vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy bảo hiểm còn trong thời hạn
Đối với các đơn vị nổ mìn trực tiếp (nổ mìn theo hộ chiếu) không có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì ngoài những thủ tục nêu trên (trừ văn bản xác nhận về kho) phải có thêm hộ chiếu nổ mìn cho mỗi đợt nổ do Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cấp tương đương của đơn vị phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn

Menu