Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-028264-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Văn hóa, Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long (Số 35, đường 2 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.
+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông gửi văn bản qua đường bưu chính thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (theo mẫu)
Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Tải về
1. Thông tư 12/2011/TT-BTTTT sửa đổi Điều 11 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc của cơ quan tổ chức của Trung ương tại địa phương - Vĩnh Long

Menu

Page loaded in 2.44 seconds!