Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-143948-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quảng cáo, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử tthcsvhttdlbp@yahoo.com
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và viết giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp gửi bằng thư điện tử sẽ được trả lời qua thư điện tử
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và trình UBND tỉnh ký ban hành giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam (bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận) (Trường hợp nộp bản photo phải có bản gốc hoặc bản chính để đối chiếu)
Nếu gửi hồ sơ qua thư điện tử, các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải sử dụng ảnh scan từ bản chính hoặc bản gốc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
1. Nghị định 24/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Quảng cáo

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Menu