Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-246569-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (Được sửa đổi theo quy định tại Tiết 2.1 Điểm 2 Khoản VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá: 10 ngày làm việc
- Tại Tổng cục Du lịch: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép (Phụ lục số 3)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá (số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)
2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức: Không
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét cấp giấy phép; Trường hợp không đủ điều kiện để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp biết
Bước 4: Trả kết quả:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế
- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
- Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế
- Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ: Mức ký quỹ là 250 triệu đồng (Được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (có mẫu): 01 bản chính
Giấy đăng ký kinh doanh: 01 bản sao
Phương án kinh doanh lữ hành (có mẫu): 01 bản chính
Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành: 01 bản chính
Thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành: mỗi loại 01 bản sao
Giấy chứng nhận tiền ký quỹ: 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Mẫu bản kê khai thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
Tải về
Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Thanh Hóa

Menu