Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-242652-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống Bưu chính - Chuyển phát
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức mua và nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì thẩm định, nếu hồ sơ không đúng quy định thì sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép
- Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính
- Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính
Phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài
Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép
Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Phương án kinh doanh
Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao
Giấy đề nghị giấy phép bưu chính
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Giấy phép có thời hạn 5 năm: 5.000.000 đồng- Giấy phép có thời hạn trên 5 năm đến 10 năm: 7.500.000 đồng 1. Quyết định 215/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh - Tuyên Quang

Menu