Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-110064-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi nhánh công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk số 04, đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 3: Chi nhánh công nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.
Thời gian làm việc: các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định). Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Đơn đề nghị đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
1. Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn quy định của Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài - Đắk Lắk

Menu