Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-055584-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng “một cửa” Sở Xây dựng Đắk Lắk (15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 10 giờ 30; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận không bất động sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong phòng “một cửa” Sở Xây dựng (15 Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) theo bước sau:
Công chức trả giấy chứng nhận không bất động sản cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).
Thời gian trao trả giấy chứng nhận: Sáng từ 08 giờ đến 10 giờ 30; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận không bất động sản
Hộ khẩu gia đình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Thủ tục hành chính liên quan Cấp Giấy chứng nhận không bất động sản - Đắk Lắk

Menu